Eesti English Русский


KOOSTÖÖ:
 
    

SPORDIMEDITSIINI VALDKONNAGA SEOTUD ORGANISATSIOONID MAAILMAS JA EUROOPAS
 
FIMS – INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORTS MEDICINE
FIMS asutati 1928. aastal, mõnda aega pärast esimeste kaasaegsete olümpiamängude toimumist. FIMS on pühendunud ülemaailmselt spordimeditsiini valdkonna uurimisele ja arendamisele. FIMS kui organisatsioon koosneb regionaalsetest ja riiklikest spordimeditsiini assotsiatsioonidest, aga ka rahvusvahelistest koostööühendustest ja individuaalsetest liikmetest. FIMS realiseerib oma haridusega seotud funktsiooni eelkõige läbi klituste ja kursuste korraldamise (meeskonnaarstide kursus), rahvusvaheliste kongresside organiseerimise jne, mida viiakse läbi regulaarselt. Samuti annab organisatsioon välja spordimeditsiini valdkonna teadusajakirja International Sportmed Journal. Ühe olulise FIMS’i poolt korraldatava rahvusvahelise suurüritusena võib nimetada Rahvusvahelist Spordimeditsiini Konverentsi (World Congress of Sports Medicine) – 32. rahvusvaheline kongress toimub 2012. aasta 27.-30. septembril Roomas.

EFSMA – EUROPEAN FEDERATION OF SPORTS MEDICINE ASSOCIATION
EFSMA põhieesmärkideks on:
Spordimeditsiini valdkonna arendamine ja tegevusharu tunnustamine Euroopas;
Spordimeditsiini alase hariduse arendamine;
Olla spordimeditsiiniga seotud organisatsioonide koostööplatvormiks Euroopas.
Tõsta üleüldist teadlikkust sportliku ja füüsilise aktiivsuse tähtsuse osas ja panustada sporditegevusest tingitud haiguste ja vigastuste ennetamisse, ravisse ja rehabilitatsiooni.
EFSMA liikmete hulka kuuluvad Euroopa riikide spordimeditsiini katusorganisatsioonid ja erialaliidud, sh Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon. EFSMA korraldab üle-euroopalist valdkondlikku suurüritust Euroopa Spordimeditsiini Kongressi (European Sports Medicine Congress) – 7. Euroopa Spordimeditsiini Kongress toimus 2011. aasta oktoobris Salzburgis.

ISAKOS – INTERNATIONAL SOCIETY OF ARTHROSCOPY, KNEE SURGERY AND ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE
ISAKOS on rahvusvaheline kirurgide ühendus, mis on loodud eesmärgiga vahetada teadmisi ja kogemusi rahvusvahelisel tasandil, arendada valdkonnapõhist haridust, viia läbi teadusuuringuid ning tagada patsientidele parim ravi artroskoopia, põlvekirurgia ja ortopeedilise spordimeditsiini valdkonnas. ISAKOSe ühendusse kuulub ca 3600 liiget 90-st 39 riigist. ISAKOS korraldab regulaarselt (üle-aasta) rahvusvahelist valdkondlikku kongressi (Biennal ISAKOS Congress). 9. rahvusvaheline kongress toimub 2013. aasta mais Torontos, Kanadas.

NOF – THE NORDIC ORTHOPAEDIC FEDERATION
NOF on föderatsioon, mis ühendab ortopeedia valdkonnaga seotud osapooli Taanist, Eestist, Soomest, Islandilt, Hollandist, Norrast ja Rootsist. Föderatsioon asutati 1919. aastal. NOF’i esindab ca 4000 ortopeediakirurgi eelnimetatud riikidest. NOF’i peamiseks tegevuseesmärgiks on tõsta ortopeediateenuste taset Põhjamaades, muuta ortopeediateenused kättesaadavaks kõigile patsientidele ja seeläbi tõsta põhjamaalaste elukvaliteeti. NOF korraldab ka valdkonnapõhist kongressi – 56s NOF Kongress toimub 2012. aasta mais Tallinnas. 
Koduleht Elitec'st