Eesti English Русский


KOOSTÖÖ:
 
    

2012 aasta alguses koondusid enamus olulisemad spordimeditsiini ja tugi- ning lisa teenuseid pakkuvad asutused, moodustades Eesti Spordimeditsiini klastri koondnimetusega SportEST.

Projekti algatajateks olid:  Spordimeditsiini SA, Eesti Olümpiakomitee; Ortopeedia Arstid AS; Quattromed HTI Laborid OÜ; Audentes Halduse OÜ; Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi; Füsioteraapoa Kliinik OÜ; Eesti Ortoosikeskuse OÜ; JR Medical OÜ, XB3 OÜ, Medex AS, Sportland Eesti AS, Spordiürituse Korraldamise Klubi MTÜ, Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus SA. Klastri projektijuht on Gerly Kedelauk ja arendustöötaja oli Aivo Normak.

SportESTi loomise idee ja vajadus said alguse teadmisest, et Eestis on olemas igakülgsed võimalused, et pakkuda sportlastele heal tasemel laia valikut spordimeditsiini teenuseid koos kvaliteetsete ning mitmekülgsete treenimis- ja sportimisvõimalustega ning mida toetab ja võimalusi aitab realiseerida lisa- ja tugiteenuste võrgustik. Projekti oluliseks ajendiks on ka riiklike spordivaldkonna arendamisega tegelevate organisatsioonide soov suurendada Eesti sportlaste võimekust jõuda rahvusvahelistel suurvõistlustel medalikohtadele, mille osas spordimeditsiini teenustel (eelkõige ennetavate tegevuste kontekstis) on äärmiselt oluline roll. Samut on eesmärk arendada valdkonda kui tervikut, suurendada vigastusi ennetavate tegevuste mahtu ning otsida tulevikus võimalusi valdkonna teenuste pakkumiseks väljaspool Eestit.

SportESTil oli 2 peamist eesmärki:
1) Suurendada Eesti spordimeditsiini ja sellega haakuvate valdkondade konkurentsivõimet nii Eestis kui ka rahvusvahelistel turgudel, mis seisneb uute toodete ja teenuste väljaarendamises, olemasolevate toodete ja teenuste kvaliteedi parandamises, inimressursi arendamisega seotud tegevuste läbiviimises, koostööprojektide läbiviimises ja ühisturunduse korraldamises. Läbiviidavate tegevuste tulemusena kasvab organisatsioonide poolt pakutav toodete ja teenuste kvaliteet, lisandväärtus ja konkurentsivõime nii siseturul kui ka valitud sihtturgudel, valdkonna spetsialistide teadmiste ja oskuste tase, sh tekib võimalus omandada valdkonnapõhist haridust Eestis, viiakse läbi ühiseid koostöö- ja arendusprojekte, mis viivad uute innovaatiliste lahenduste tekkimiseni (nt mobiilne sportlaste diagnostikakeskus).
2) Klastri poolt läbiviidavate tegevuste näol aidata kaasa sportlaste üldise tervise ja füüsilise võimekuse parandamisele, mis avaldab otsest mõju sportlaste sooritustulemustele tiitlivõistlustel. Selleks töötatakse välja mitmekülgsed vigastuste ja terviseriskide ennetamisega seotud juhendmaterjalid erinevatele sihtgruppidele ning arendatakse välja terviklik süsteem ennetustegevuste käivitamiseks. Eesmärgi realiseerimise tulemusena suureneb Eesti sportlaste võimekus võita tiitlivõistlustelt medaleid ning väheneb sporditraumade tõttu sportlaskarjääri katkestanute arv.
Kokkuvõttes paraneb Eesti noor-, tipp- ja harrastussportlaste üldine teadlikkuse tase vigastuste ennetamisest ja tänu sellele ka sportlaste tervis ning sporditulemused ning Eesti spordimeditsiini ja sellega seotud valdkondade teenuste pakkujad on tuntud ja tunnustatud nii siseturul kui ka rahvusvahelistel turgudel (eelkõige lähiriigid: Skandinaavia, Loode-Venemaa ja Baltikum), nad on võimelised oma teenuseid eksportima, kasvanud on tulud (sh ekspordi müügitulu) ja loodav lisandväärtus.

Eesti Spordimeditsiini klaster SportEST on rahastatud osaliselt Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi kaudu 01.01.2012 kuni 31.08.2014.

 Peale rahastust jätkati ühistegevustega partnerite ühisfinantseeringu toel, korraldati loengud, seminare, konverentsi, tegeleti toodete arendamisega, töötati välja Liikumis- ja spordiürituste soovituslik meditsiinilise turvalisuse juhend, osaleti poliitikate kujundamisel ning 24.augustil 2015 anti EASis sisse uus taotlus, loomaks laiem, Liikumistervise innovatsiooni klaster.

Koduleht Elitec'st