Spirograafia

Spirograafia on hingamise funktsiooni uuring, mille käigus registreeritakse sisse- ja väljahingatava õhu mahud ning kiirused. Selle abil on võimalik hinnata kopsude mahtu, elastsust ja kopsuteede läbitavust. Spirograafiat kasutatakse kopsuhaiguste, näiteks koormusastma, diagnoosimisel ja ravitulemuste hindamisel.

Teostame spirograafiat ainult osana terviseuuringu kompleksist.

Spirograafia uuring toimub õe juhendamisel ning tulemused sõltuvad õigest sooritusest ja uuritava valmisolekust saavutada parimad näitajad. Protseduuriks suletakse nina näpitsakujulise sulguriga ja hingatakse läbi huuliku.

Uuring koosneb kahest etapist:

  1. Kopsumahu (vitaalkapatsiteedi) registreerimine

Patsient hingab rahulikult välja, teeb maksimaalse sissehingamise, haarab huultega ümber huuliku ja puhub rahulikus tempos kogu kopsudes oleva õhu välja.

  1. Forsseeritud hingamismahtude registreerimine

Patsient hingab rahulikult välja, teeb maksimaalse sissehingamise, puhub kiiresti ja järsku kogu õhu kopsudest täiesti lõpuni välja. Väljahingamine peaks kestma vähemalt kuus sekundit ja korratakse seni, kuni saadakse vähemalt kolm sarnast tulemust.

Uuringu tulemuse väljatrükil on graafiline kujutis (voolu-mahu ling) ja arvulised näitajad, mida võrreldakse sugu, vanust ja kehapikkust arvestavate normväärtustega.