Spordiarsti vastuvõtt

Spordiarsti vastuvõtt on üks osa terviseuuringu kompleksist.

Spordiarst kuulab vastuvõtul ära patsiendi kaebused ja koos analüüsitakse patsiendi poolt eelnevalt täidetud küsimustiku vastuseid põetud haigustest, vigastustest, (perekondlikest) riskifaktoritest. Arst esitab küsimusi ka sportliku tegevuse ja elustiili kohta. Kogutud andmeid ja esmaste protseduuride tulemusi arvestades teostab arst patsiendi terviseseisundi hindamiseks läbivaatuse, mõõdab vererõhku ja pulsisagedust.

Vastunäidustuste puudumisel lepitakse kokku koormustesti sooritamise viis (jooksurada või veloergomeeter) ja maht. Võimalusel tehakse koormustest koheselt või kutsutakse patsient korduvvastuvõtule. Vaadake koormustesti vastunäidustusi siit.


TERVISEUURINGU KOKKUVÕTE

Terviseuuringu kompleks lõpeb peale koormustesti sooritamist kokkuvõtva analüüsi ja vestlusega, mille käigus arst:

  • hindab ja annab ülevaate patsiendi tervislikust seisundist, riskifaktoritest, koormustesti tulemustest ning korduvate uuringute korral nende dünaamikast;
  • annab soovitusi treeningkoormuste, taastumise, toitumise ja olmerežiimi osas;
  • vajadusel soovitab lisauuringuid, konsultatsioone või kordusteste.

Terviseuuringu kokkuvõte ja tulemused võivad olla treenerile abiks personaalse treeningkava koostamisel. Uuringu paberkandjal kokkuvõte antakse patsiendile, kas pärast mõningast ooteaega kohapeal või edastatakse e-posti teel krüpteeritult (avatav id-kaardi abil).

Vastuvõtuks ei ole vaja saatekirja.